Info

Repetities

(Foto: Lesscher Fotografie)

Sursum Corda repeteert elke maandagavond van 19.50 tot 22.00 uur in ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein 3 te Almelo onder leiding van Eric Kotterink. U wordt van harte uitgenodigd een repetitie mee te maken.

Kosten

De contributie bedraagt vanaf juni 2010 Euro 20,- per maand, en voor studenten Euro 12,- per maand, te betalen op rekening NL 95 RABO 0381 3120 38 (BIC: RABONL2U), t.n.v. Concertkoor Sursum Corda Almelo o.v.v. betaling contributie maand/jaar en uw naam.

De partituren van de uit te voeren werken kunnen in principe geleend worden, maar worden veelal door de leden zelf aangeschaft. Verder moet men nog rekenen op de eenmalige aanschaf van zwarte koorkleding.

Lid worden?

Ons koor bestaat uit ruim 80 leden. Zoals bij veel koren is er vooral behoefte aan mannenstemmen, maar ook vrouwenstemmen zijn van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur (Sybille Franken, 0546-868802), maar kunnen ook op een repetitieavond komen luisteren.

Projectleden moeten minimaal 3 maanden meerepeteren en contributie betalen. In die periode heeft hij/zij alle rechten en plichten van een lidmaatschap.

Bestuur

Ulbe van Houten voorzitter 0546-433411
Margreet Loendersloot 2e voorzitter 0546-658 278
Sybille Franken secretaris 0546-868802
Wil Timan 2e secretaris 0547 382 191
Heino Denneman 1e penningmeester 06-49828229
Betty van Loon 2e penningmeester 0546-432836
Elselien Corté bibliothecaris 0546-870343

Commissies en werkgroepen

Bij allerlei activiteiten zetten leden van Sursum Corda zich in voor het koor. Zo bestaat er bijvoorbeeld een activiteitencommissie, een muziekcommissie en een PR-commissie en houdt een groep leden zich bij de voorbereiding van een concert o.a. bezig met het opbouwen van het podium.
Om de paar maanden verschijnt de nieuwsbrief Sursum Contact.

Erelid

Toen Georg Olthof 50 jaar lid was van Sursum Corda is hij tot erelid benoemd. Hij is sinds 1956 lid. Bij elkaar heeft hij al meer dan 80 concerten meegezongen. Georg heeft zich vele jaren met enthousiasme ingezet voor Sursum Corda, hij heeft in het bestuur en in commissies gezeten. Georg is in december 2015 overleden. Het projectkoor van Sursum Corda zong bij zijn uitvaart enkele muziekstukken .

Tweejaarlijkse traditie met kerst

Om de twee jaar wordt door C.O.V. Sursum Corda in de adventstijd het sfeervolle Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd, vaak met medewerking van het barokorkest Florilegium Musicum.

Jaarlijkse traditie met Pasen

Elk jaar op de maandag voor pasen biedt Sursum Corda voor iedereen de gelegenheid mee te zingen met koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Dit vindt plaats in de Grote Kerk te Almelo en de toegang is gratis.